Panacee voor de arbeidsmarkt?

G.J. van den Berg, Ruud H. Koning, G. Ridder

Onderzoeksoutput: ArticleAcademic

59 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's1
TijdschriftFriesch Dagblad
Nummer van het tijdschriftoctober, 1997
StatusPublished - 1997

Citeer dit