Pancreatitis delays the absorption of first-line anti-TB drugs

S Lever, O W Akkerman, B G J Dekkers*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)163-165
Aantal pagina's3
TijdschriftThe International Journal of Tuberculosis and Lung Disease
Volume28
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 1-mrt.-2024

Citeer dit