Papers from EurOMA 2008, tradition and innovation in operations management: connecting past and future

Dirk Pieter van Donk*, Taco van der Vaart

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1216-1218
Aantal pagina's3
TijdschriftInternational Journal of Operations & Production Management
Volume30
Nummer van het tijdschrift12
StatusPublished - 2010

Citeer dit