Paragrammatisme; toeval of strategie? Een onderzoek naar kenmerken, oorzaken en gevolgen van paragrammatische constructies in spontane taal bij patiënten met een vloeiende afasie

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)40 - 45
  TijdschriftLogopedie en Foniatrie
  Volume82
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 2010

  Citeer dit