Parameterschatting In Actor-Georiënteerde Besluitvormingsmodellen

Tom Snijders, Frans Stokman, Eveliem. Zeggelink

OnderzoeksoutputAcademic

158 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
TitelEPRINTS-BOOK-TITLE
RedacteurenH. Ganzeboom, S M Lindenberg
Plaats van productieAmsterdam
UitgeverijThesis
Pagina's129 - 143
Aantal pagina's0
StatusPublished - 1996

Citeer dit