Parent reading beliefs and parenting goals of Netherlands Antillean and Dutch mothers in the Netherlands

Nienke Boomstra, Marijn van Dijk, René Jorna, Paul van Geert

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1605-1624
Aantal pagina's10
TijdschriftEarly Child Development and Care
Volume183
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusPublished - 2013

Citeer dit