Parental divorce and adolescent excessive drinking: role of parent-adolescent relationship and other social and psychosocial factors

Zuzana Tomcikova

Onderzoeksoutput

2257 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Reijneveld, Menno, Supervisor
Datum van toekenning21-mrt-2011
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789460700347
StatusPublished - 2011

Citeer dit