Parental experiences of rapid Exome Sequencing in case of serious ultrasound abnormalities during pregnancy

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)172-172
Aantal pagina's1
TijdschriftEuropean Journal of Human Genetics
Volume28
Nummer van het tijdschriftSUPPL 1
StatusPublished - dec-2020

Citeer dit