Parental Supervision and Adolescent Risky Behaviors

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)185–206
Aantal pagina's22
TijdschriftReview of Economics of the Household
Volume14
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit