Parks without wilderness, wilderness without parks? Assigning national park status to Dutch manmade landscapes and colonial game reserves

Henny J. Van Der Windt*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
TitelCivilizing Nature
SubtitelNational Parks in Global Historical Perspective
UitgeverijBerghahn
Pagina's206-223
Aantal pagina's18
Volume1
ISBN van elektronische versie9780857455277
ISBN van geprinte versie9780857455253
StatusPublished - 15-nov.-2012

Citeer dit