Paroxysmal focal dystonia with sensory symptoms secondary to cortical oligoastrocytoma

M. W. Koch*, G. J. Luijckx, K. L. Leenders

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1227-1228
  Aantal pagina's2
  TijdschriftJournal of Neurology
  Volume253
  Nummer van het tijdschrift9
  DOI's
  StatusPublished - sep.-2006

  Citeer dit