PARTIAL CORRECTION OF HYPERTENSION BY ANGIOTENSIN-II BLOCKADE IN A PATIENT WITH PHEOCHROMOCYTOMA

P VANHOOGDALEM, AJM DONKER, JRH BRENTJENS, GK VANDERHEM, JW OOSTERHUIS

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  6 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)395-399
  Aantal pagina's5
  TijdschriftACTA MEDICA SCANDINAVICA
  Volume201
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - 1977

  Citeer dit