Party competition between unequals: Strategies and electoral fortunes in Western Europe

Simon Otjes*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)320-322
  Aantal pagina's3
  TijdschriftActa Politica
  Volume46
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusPublished - jul-2011

  Citeer dit