Pas Op de Plaats: Een verkennend onderzoek naar de werkzaamheid van de module 'Pas Op de Plaats', Justitiële Jeugdinrichting Juvaid

Annemiek Harder, Mijntje ten Brummelaar, Roos Karst, Annemiek Koudijs, Margrite Kalverboer, Wendy Post, Erik Knorth

OnderzoeksoutputProfessional

3 Citaten (Scopus)
Vertaalde titel van de bijdragePause for Reflection: An explorative study of the efficacy of the module 'Pause for Reflection', Juvenile Justice Facility Juvaid
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
UitgeverijUniversity of Groningen, Department of Special Needs Education and Youth Care
Aantal pagina's54
StatusPublished - nov.-2015

Citeer dit