De Lappendeken Republiek: Het retorische gebruik van “we the people” in de Amerikaanse constitutionele debatten, 1765-1865

  Onderzoeksoutput

  759 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  De Amerikaanse Grondwet geniet in eigen land een sacrale status, maar wordt ook door voorstander van Europese unificatie als model gezien. De in 2005 weggestemde Europe Grondwet zou volgens hen in Europa ook een Philadelphia-moment à la Americaine teweeg brengen.
  In Patchwork Republic gaat Jelte Olthof op zoek naar de oorsprong van de gedachte dat de Grondwet van de V.S. één volk maakte . De openingszin van de Grondwet luidt immer dat ‘we the people of the United States’ de constitutie heeft geratificeerd. Door middel van een retorische analyse van honderd jaar constitutioneel debat laat deze studie zien dat die gedachte meer de uiting was van een wens dan van de realiteit. De V.S. van voor de Burgeroorlog moet gezien worden als een Patchwork Republic, een provisorisch lappenwerk dat op twee gedachten hinkte: voorstanders van unificatie presenteerden hun land als één volk, terwijl de tegenstanders in toenemende mate een unie van verschillende volkeren voorstonden. De strijd tussen deze twee visies vormde de opmaat tot een bloedige Burgeroolog.
  In een tijd waarin de roep om een ‘Verenigde Staten van Europa’ steeds feller klinkt, is het van belang ons te realiseren dat de geschiedenis van de V.S. laat zien dat een volk niet automatisch in het leven wordt geroepen met een grondwet.
  Vertaalde titel van de bijdrageDe Lappendeken Republiek: Het retorische gebruik van “we the people” in de Amerikaanse constitutionele debatten, 1765-1865
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Gormley, Laurence, Supervisor
  • Peters, Rik, Co-supervisor
  • van den Berg, Peter, Co-supervisor
  Datum van toekenning12-jun-2014
  Plaats van publicatie[S.l.]
  Uitgever
  StatusPublished - 2014

  Citeer dit