PATENCY OF ARM VEIN GRAFTS USED IN AORTOCORONARY BYPASS-SURGERY

DS WIJNBERG, WJ BOEVE, T EBELS, IC VANGELDER, EW VANDENTOREN, KI LIE, JNH VANDERHEIDE

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)510-513
Aantal pagina's4
TijdschriftEUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY
Volume4
Nummer van het tijdschrift9
StatusPublished - 1990

Citeer dit