Paternal inheritance of supernumerary chromosomes in the pseudogamous parthenogenetic flatworm Polycelis nigra (Iijima) (Tricladida: Paludicola)

Leo W. Beukeboom, Miriam Seif, Thomas Mettenmeyer, Amy B. Plowman, Nico K. Michiels

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)329
Aantal pagina's1
TijdschriftHydrobiologia
Volume383
Nummer van het tijdschrift1-3
DOI's
StatusPublished - okt.-1998

Citeer dit