PATHOLOGICAL-OPTIC APPROACH OF CATARACT AND LENS

JT PLANTEN, AC KOOIJMAN, B DEVRIES, JJH WOLDRINGH

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)331-334
Aantal pagina's4
TijdschriftOphthalmologica
Volume176
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 1978

Citeer dit