Patiënten minder vaak naar de huisarts voor astma of COPD sinds de coronapandemie: Factsheet 3 Huisartsenzorg voor patiënten vanwege astma of COPD

Corinne Rijpkema, Maarten Homburg, Lotte Ramerman, Nanne Bos, Eline Meijer, Nynke Schouwenaars, Tim oldeHartman, Jean Muris, Robert Verheij, Marjolein Berger, Lilian Peters

OnderzoeksoutputPopular

35 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's9
TijdschriftNivel website
StatusPublished - 21-dec-2021

Citeer dit