PATIENT MOTIVATION AND INFORMED CONSENT IN A PHASE-I STUDY OF AN ANTICANCER AGENT

S RODENHUIS*, WJA VANDENHEUVEL, AA ANNYAS, HS KOOPS, DT SLEIJFER, NH MULDER

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

78 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)457-462
Aantal pagina's6
TijdschriftEuropean journal of cancer & clinical oncology
Volume20
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 1984

Citeer dit