Patient perspectives in the benefit-risk evaluation of drugs

Vertaalde titel van de bijdrage: Patiëntenperspectief in de benefit-risk evaluatie van medicijnen

  Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

  2117 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Het patiëntenperspectief bij besluitvorming over medicijnen staat tegenwoordig hoog op de agenda. Dit blijkt uit het toegenomen gebruik van patiëntgerapporteerde instrumenten bij de evaluatie van medicijnen. Daarnaast is het zichtbaar in de huidige klinische praktijk waarin de patiënt centraal staat. Dit proefschrift bevat onderzoeken gericht op 1) de ontwikkeling en validatie van een patiëntgerapporteerde vragenlijst over bijwerkingen, en 2) de rol van patiëntkenmerken en –voorkeuren in behandelbeslissingen in de klinische praktijk. In het eerste deel is een generieke vragenlijst ontwikkeld om bijwerkingen vanuit het patiëntenperspectief in kaart te brengen. De vragenlijst bleek voldoende content en concurrent valide te zijn in het detecteren van bijwerkingen op een algemeen niveau. De vragenlijst was echter niet gevoelig genoeg om alle door patiënten ervaren bijwerkingen te detecteren. Suggesties worden gegeven om de vragenlijst te verbeteren voor toekomstig gebruik. In het tweede deel wordt inzicht verschaft in beslissingen om een behandeling te starten of te intensiveren met aandacht voor verschillende leeftijdsgroepen van patiënten. Het bleek dat leeftijd zowel voorschrijfgedrag als bereidheid een extra medicijn te gebruiken beïnvloedt. Voor alle patiënten waren het voorkomen van overlijden en bijwerkingen belangrijke overwegingen voor het kiezen van een extra medicijn. De invloed van medicatiepercepties op therapietrouw van een patiënt verschilde echter tussen therapeutische groepen. Deze bevindingen kunnen worden gebruikt om de evaluatie van bijwerkingen vanuit het patiëntenperspectief te verbeteren, om het patiëntenperspectief in ogenschouw te nemen bij behandelbeslissingen en om betere op maat gesneden interventies te ontwikkelen die als doel hebben therapietrouw te verbeteren.
  Vertaalde titel van de bijdragePatiëntenperspectief in de benefit-risk evaluatie van medicijnen
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Denig, Petra, Supervisor
  • Haaijer-Ruskamp, Floor, Supervisor
  • de Zeeuw, Dick, Supervisor
  Datum van toekenning22-apr.-2015
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-7683-7
  Elektronische ISBN's978-90-367-7682-0
  DOI's
  StatusPublished - 2015

  Citeer dit