Patient Safety

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)979-980
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of the american college of surgeons
Volume220
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - mei-2015

Citeer dit