PATIENT WITH SEVERE NEUROLOGIC SYMPTOMS AND ACETOACETYL-COA THIOLASE DEFICIENCY

CJ DEGROOT, G LUITDEHAAN, CE HULSTAERT, FA HOOMES

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1112-1116
Aantal pagina's5
TijdschriftPediatric Research
Volume11
Nummer van het tijdschrift10
StatusPublished - 1977

Citeer dit