Patiënten met een verstandelijke beperking: 10 tips

E E Baars, L J van Beek, D R Dijk, D A Nijman

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  16 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Bijna iedere arts ziet in zijn of haar praktijk patiënten met een verstandelijke beperking.
  De gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking loopt nog steeds achter bij die van de algemene bevolking.
  Een consult met deze groep patiënten verloopt vaak moeizamer dan met andere patiënten, maar er zijn verschillende manieren om het consult beter te laten verlopen.
  Neem de tijd voor het contact met patiënten met een verstandelijke beperking, pas het taalgebruik aan en gebruik visuele ondersteuning.
  Mensen met een verstandelijke beperking en een complexe zorgvraag kunnen verwezen worden naar een arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) of een syndroomspecifieke polikliniek.
  Vertaalde titel van de bijdragePatients with intellectual disabilities: 10 tips
  Originele taal-2Dutch
  ArtikelnummerD4904
  Aantal pagina's6
  TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
  Volume164
  Nummer van het tijdschrift36
  StatusPublished - 28-jul-2020

  Citeer dit