Patriarchs of time, dualism in Saturn-Cronus: Father Time, the watchmaker God, and Father Christmas - S.M. Macey

J. D. North*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)502-505
  Aantal pagina's4
  TijdschriftNotes and Queries
  Volume35
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - dec-1988

  Citeer dit