Patriotism and Nationalism as Two Distinct Ways of Loving One's Country

Maria Ioannou*, Martijn Boot, Ryan Wittingslow, Adriana Mattos

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
TitelNew Philosophical Essays on Love and Loving
RedacteurenSimon Cushing
UitgeverijPalgrave MacMillan
ISBN van elektronische versie978-3-030-72324-8
ISBN van geprinte versie978-3-030-72323-1
StatusPublished - 2021

Citeer dit