PATTERNS IN CLINICAL-CHEMISTRY REQUESTS

JB HEMEL, FR HINDRIKS, H VANDERVOET, LR RIJNVELD

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)55-63
Aantal pagina's9
TijdschriftJournal of automatic chemistry
Volume11
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1989

Citeer dit