PATTERNS OF CARE OF ANOREXIA-NERVOSA

HW HOEK*, FG BROOK

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)155-160
Aantal pagina's6
TijdschriftJournal of Psychiatric Research
Volume19
Nummer van het tijdschrift2-3
StatusPublished - 1985

Citeer dit