Paul Dekker, De oplossing van de civil society,

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)172 - 174
Aantal pagina's3
TijdschriftBeleidswetenschap
Volume2/2003
StatusPublished - 2003

Citeer dit