Paul Scholten en de herziening van het Oude Burgerlijk Wetboek: Enige opmerkingen over Scholtens mening omtrent herziening van het OBW, naar aanleiding van zijn opstel en rede ter gelegenheid van de herdenking in 1938

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

48 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)95-109
Aantal pagina's14
TijdschriftGroninger Opmerkingen en Mededelingen
VolumeXXXIX
StatusPublished - 2022

Keywords

  • OBW; NBW; Scholten; Meijers; algehele of partiële herziening; Gedenkboek Burgerlijk Wetboek 1838-1938; Staatscommissie tot wegneming en aanvulling van leemten in de Nederlandsche burgerlijke wetgeving; Staatscommissie Kappeyne/Limburg; Subcommissie Burgerlijk Recht.

Citeer dit