Paulien Cornelisse voor gevorderden: Bespreking van: Ronny Boogaart (2015). Een sprinter is een stoptrein zonder WC. De sturende kracht van taal.

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2Dutch
  TijdschriftTijdschrift voor taalbeheersing
  Volume23
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 2015

  Citeer dit