PAVLOVA ENNOREA SP-NOV A HAPTOPHYCEAN ALGA WITH A DOMINANT PALMELLOID PHASE, FROM ENGLAND

J VANDERVEER, RJ LEEWIS

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)159-176
Aantal pagina's18
TijdschriftActa Botanica Neerlandica
Volume26
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1977

Citeer dit