Peak expiratory flow monitoring in older patients with asthma: An aid to management?

Dirkje S. Postma*, Marike H. M. Boezen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1065-1066
Aantal pagina's2
TijdschriftAmerican Journal of Respiratory and Critical Care Medicine
Volume174
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusPublished - 15-nov-2006

Citeer dit