Pectus excavatum; een literatuurstudie en na-onderzoek van patienten, in de periode 1950-1962, in de heelkundige universiteitskliniek te Groningen behandeld.

Jacob Willem Eckhardt

Onderzoeksoutput

331 Downloads (Pure)

Samenvatting

De trechterborst heeft al vroeg de aandacht van de medische wereld getrokken. Reeds in 1594 beschreef Bauhin een typisch geval bij een jongen van 7 jaar. De aandoening is vrij zeldzaam; zij komt bij ongeveer 0,06% van de doorsnee bevolking voor, met een verhouding man tot vrouw van 4: 1. De studie van deze afwijking is echter belangwekkend, omdat over verschillende facetten ervan geen eenheid van mening bestaat. Dit blijkt reeds bij de benaming van deze thoraxafwijking, die zowel pectus excavatum als chonechondrosternon kan luiden. ... Zie: Samenvatting
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Eerland, L.D., Supervisor, Externe Persoon
Uitgever
StatusPublished - 1964

Citeer dit