Peer influence on students' estimates of performance: social comparison in clinical rotations

A. N. (Janet) Raat*, Jan B. M. Kuks, E. Ally van Hell, Janke Cohen-Schotanus

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Peer influence on students' estimates of performance: social comparison in clinical rotations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Psychology

Agricultural and Biological Sciences

Food Science

Economics, Econometrics and Finance

Keyphrases