Pelvic floor muscle therapy or alpha-blocking agents for treatment of men with lower urinary tract symptoms: An exploratory randomized controlled trial

Jan Hut*, Wouter K. van der Heide, Boudewijn J. Kollen, Embert J. Messelink, Marco H. Blanker, Janny H. Dekker

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)473-474
Aantal pagina's2
TijdschriftInternational Journal of Urology
Volume24
Nummer van het tijdschrift6
Vroegere onlinedatumjun-2017
DOI's
StatusPublished - jun-2017

Citeer dit