Pelvic organ prolapse: prevention by training?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)336-337
Aantal pagina's2
TijdschriftThe Lancet
Volume389
Nummer van het tijdschrift10067
DOI's
StatusPublished - 28-jan-2017

Citeer dit