Pelvic Physiotherapy in Children With Functional Constipation: Promising But More Research Needed

Jojanneke Van Summeren*, Janny Dekker, Marjolein Berger

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2080-2081
Aantal pagina's2
TijdschriftGastroenterology
Volume152
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - jun-2017

Citeer dit