PENETRATION OF RADON FROM CRAWL SPACE TO HIGHER LEVELS IN DWELLINGS

E Veermans, G P van den Berg, R J de Meijer, L W Put

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)45-50
  Aantal pagina's6
  TijdschriftRadiation protection dosimetry
  Volume30
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 1990

  Citeer dit