PENICILLIN TOLERANCE IN NUTRITIONALLY VARIANT STREPTOCOCCI

Y HOLLOWAY

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1073-1075
Aantal pagina's3
TijdschriftAntimicrobial Agents and Chemotherapy
Volume22
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 1982

Citeer dit