Pentosidine accumulates in the aging vitreous body: A gender effect (vol 88, pg 1043, 2009)

M. van Deemter, T. L. Ponsioen, R. A. Bank, J. M. M. Snabel, R. J. van der Worp, J. M. M. Hooymans, L. I. Los*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)320-322
Aantal pagina's3
TijdschriftExperimental eye research
Volume91
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - aug.-2010

Citeer dit