Peperduur of gemeengoed? Peperconsumptie in het Romeinse Rijk gekwantificeerd

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)22-31
TijdschriftTijdschrift voor Mediterrane Archeologie
Volume28
Nummer van het tijdschrift56
StatusPublished - 2017

Citeer dit