Perceel met asbest gekocht? Tweemaal vooral jammer voor de kopers!

G.A. van der Veen, J.J. Hoekstra

OnderzoeksoutputAcademic

36 Downloads (Pure)

Samenvatting

Civiele procedures over bodemverontreiniging blijven met regelmaat voorkomen. Twee recente zaken gingen over de aankoop van een woning met – naar bleek – asbest in het perceel bij de woning. Bij de Rechtbank Gelderland en de Rechtbank Overijssel slaat de balans tweemaal geheel of grotendeels in het nadeel van de kopers uit. Zij hadden maar beter moeten opletten en hadden moeten doorvragen naar de aanwezigheid van asbest, zo oordelen de rechtbanken.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)38-39
Aantal pagina's2
TijdschriftBodem : tijdschrift over duurzaam bodembeheer
Volume2022
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - apr.-2022

Citeer dit