Perceived Place Attractivity Based on Green, Water and Nature Values

Piet H. Pellenbarg*, Frans J. Sijtsma, Paul J. M. Steen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)255-257
Aantal pagina's3
TijdschriftTijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
Volume104
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - apr.-2013

Citeer dit