Perceptions of Risk and Insecurity

Piet H. Pellenbarg*, Paul J.M. Van Steen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)637-639
Aantal pagina's3
TijdschriftTijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
Volume104
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - 1-dec.-2013

Citeer dit