Performance evaluation of investment portfolios: the measurement of forecasting abilities and the impact of liabilities

Onderzoeksoutput

107 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Bouma, J.L., Supervisor, Externe Persoon
  • van der Meer, Robert, Supervisor
Datum van toekenning31-mei-1999
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9080409138
StatusPublished - 1999

Citeer dit