Performance management: een moderne doos van Pandora?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

212 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)23-31
Aantal pagina's9
TijdschriftMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
Volume87
Nummer van het tijdschrift1/2
StatusPublished - 2013

Citeer dit