Performance Measurement System Design in Joint Strategy Settings

Anne M. Lillis, Paula van Veen-Dirks

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)25-57
Aantal pagina's33
TijdschriftJournal of Management Accounting Research
Volume20
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - dec.-2008

Citeer dit