Performance of the Montreal classification for inflammatory bowel diseases

Lieke M. Spekhorst, Marijn C. Visschedijk, Rudi Alberts, Eleonora A. Festen, Egbert-Jan van der Wouden, Gerard Dijkstra, Rinse K. Weersma*, Dutch Initiative on Crohn and Colitis

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

34 Citaten (Scopus)
483 Downloads (Pure)

Zoekresultaten