Performance variability in perioperative sentinel events: report on a nationwide data set

Iris M Reijmerink*, Kelly Bos, Ian P Leistikow, Jop Groeneweg, Fokie Cnossen, Dave A Dongelmans, Maarten J van der Laan

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

28 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummerznac067
Pagina's (van-tot)573-575
Aantal pagina's3
TijdschriftBritish Journal of Surgery
Volume109
Nummer van het tijdschrift7
Vroegere onlinedatum4-apr-2022
DOI's
StatusPublished - jul-2022

Citeer dit